Share

Vilka vi är

Ett ledande företag inom vårt område

Unjo är ett snabbväxande företag som sedan 1996 utvecklar, konstruerar, tillverkar och levererar kundanpassade motorstyrningar och motorstyrsystem. Vi har en unik position och är idag ett världsledande företag inom området kundanpassade motorstyrningar med två tredjedelar av personalen inom FoU.Väldigt få företag kan matcha vår kompetens eller vår kapacitet att skapa den optimala lösningen till varje kund.

Vi baserar våra lösningar på våra kärnkompetenser inom hård- och mjukvarukonstruktion, reglerteknik, projektledning, regulatoriska krav, applikationsexpertis och kundanpassning.

 

Vi sätter din vision i rörelse

Vår strävan är att skapa den optimala lösningen i varje kundanpassad motorstyrningsapplikation, genom att möta våra kunders högt ställda krav på kostnadseffektivitet och teknisk prestanda.

Vi har totalt levererat över 100 olika motorstyrningsprojekt till olika industrier som spänner från medicinteknik till automatisering och försvar/flygindustri, från konsumentprodukter och bilindustri till fastighetsautomation och elektriska handverktyg.

Unjo ska vara den naturliga partnern för kundanpassade motorstyrningsapplikationer till krävande kunder med höga tekniska behov. Vi förstår våra kunders behov baserat på vårt helhetsperspektiv och unika kunskap inom motorstyrningar.

 

Fortsatt läsning/länkar:

 

×