Share

Arbeta här

Unjo är experter på att optimera fördelning av uppgifter mellan hårdvara, mjukvara och programmerbar logik. Med två tredjedelar av personalen inom FoU, så har Unjo ett av de största ingenjörsteamen helt fokuserat på att ta fram kundanpassade motorstyrningslösningar av världsklass.

Våra kärnkompetenser är inom hård- och mjukvarukonstruktion, reglerteknik, projektledning, regulatoriska krav, applikationsexpertis och kundanpassning. Eftersom vår strävan är att fortsatt vara i framkant inom dessa områden, så flyttar vi hela tiden gränsen framåt och utvecklar kompetensen hos det befintliga teamet, men vi söker också nya kollegor för den fortsatta tillväxten.

Lediga tjänster:

Utvecklingsingenjör kraftelektronik

×