Share

Varför kundpassad

Unjo skapar den optimala lösningen som ger spjutspetsprestanda till varje enskild kund.

Då det finns en motor, eller grupp av motorer, så finns också ett behov av att styra deras prestanda. Behovet av bättre styrprestanda ökar hela tiden m.a.p. hastighet, precision, noggrannhet, energieffektivitet, kvalitet, sänkta ljudnivåer och ständigt ökande konkurrens. Men lika viktigt är att hitta en lösning som är både kostnadseffektiv och passar era utrymmeskrav.

Vår förståelse för er applikation i kombination med vår erfarenhet av externa faktorer som t.ex. regulatoriska krav ger oss en unik möjlighet att lösa era utmaningar.

Genom att arbeta med Unjo så får ni följande fördelar:

Optimerad prestanda: Genom en full kundanpassning så får ni ut det mesta av er unika motorapplikation.

Livscykelsupport: Vi tar fullt ansvar och ser över och uppgraderar produkten regelbundet tillsammans med er under hela dess livslängd.

Applikationsförbättringar: Med vår breda erfarenhet kan vi löpande integrera förbättringar och nya funktioner i er motorstyrning.

Snabb marknadsintroduktion: Baserat på befintliga plattformar och Unjo Core™ så anpassar vi en lösning åt er för att snabbt kunna lansera er produkt.

Systemeffektivitet: Genom att konstruera en väl avstämd motorstyrning tillsammans med rätt typ av motor så kan vi drastiskt öka systemeffektiviteten.

Energieffektivitet: Genom att välja rätt motor och optimera dess styrning så skapar vi rörelse av energin istället för värme.

Garanterad funktionalitet: Vi levererar alltid den överenskomna funktionalitet som vi tillsammans definierat i projektspecifikationen.

Fortsatt läsning/länkar:

×