Share

Vad vi gör

Unjo utvecklar, konstruerar och tillverkar kundanpassade motorstyrningar som möter era högt ställda krav på kostnadseffektivitet och optimerad prestanda.

Vi är ett produktbolag och levererar produkter till våra kunder som är ett resultat av det anpassningsprojekt vi gör tillsammans, dvs vår leverans är en kombination av hårdvara och mjukvara, inte konsulttimmar.

Vi har totalt levererat över 100 olika motorstyrningsprojekt till flertal industrier som spänner från medicinteknik till automatisering och försvar/flyg, från konsumentprodukter och bilindustri till fastighetsautomation och elektriska handverktyg.

Vi tillhandahåller motorstyrningen i form av:

     Kretskort                       Microprocessorer             Programblock                   System


Kretskort
– Vår vanligaste leveransform är ett kundanpassat kretskort, tillverkat och programmerat med en unik programvara för er applikation. Många av våra lösningar är inbyggda styrsystem som även innehåller integrerade funktioner såsom kraftförsörjning, HMI, kommunikation, sensorer, displayer, signalbehandling och batteristyrning.

 

Microprocessorer – Med en programmerad microprocessor så får ni en skräddarsydd och optimerad styrning som ni kan använda på ert egna kretskort. Vid behov hjälper Unjo till att integrera processorn i ert system.
Systemfunktionalitet kan inkluderas (ingen ytterligare processor behövs).

 

 

Programblock – Denna leveransform består av VHDL-kod för FPGA-kretsar, primärt för applikationer med högvolym och/eller mycket höga prestandakrav där kunden vill göra sin egen hårdvara. Vid behov hjälper Unjo till att integrera programblocken i ert system. Viktigaste egenskaperna är extremt hög reglerloopsprestanda och parallellitet, kostnadseffektivitet genom att integrera flera funktioner på en FPGA-krets, väsentligt kortare utvecklingstid liksom modularitet och skalbarhet.

 

System – Vår kunskap omfattar motorer, sensorer, kraftförsörjning, displayer och andra komponenter i anslutning till motorstyrningen. Vi erbjuder lösningar som blir en integrerad del av ert system. Utöver kretskortet kan vi inkludera motorer, displayer och inkapslingar i vår leverans så att det blir ett komplett delsystem i er applikation.

×