Share

Hur vi arbetar

 

Vi har genomfört över 100 utvecklingsprojekt och har alltid levererat en välfungerande teknisk lösning.

Systemperspektiv
Vi erbjuder lösningar som är en integrerad del av ert system för att bästa uppfylla era behov. Genom vår omfattande erfarenhet har vi byggt upp en genuin förståelse och intresse för att se helheten.

Vårt erbjudande bygger på motorstyrningen i mitten och integrerade lösningar för intilliggande funktionalitet; HMI, batteristyrning, sensorer, kommunikation och signalbehandling kan alla vara del av vår leverans.

Dessa funktioner kan ofta integreras i samma hårdvara och mjukvara som motorstyrningen, och man skapar därmed en mycket pris-, prestanda-, och platseffektiv lösning. Dessa tillägg kan också innefatta externa produkter såsom motorer, inkapslingar och displayer som ger ett komplett delsystem för enkel integration i er applikation.


Projektprocess

Vi arbetar mycket tätt tillsammans med våra kunder i alla våra projekt och fungerar som er förlängda utvecklingsavdelning. På Unjo ser vi varje projekt som ett första steg i ett långsiktigt partnerskap och projektmodellen kan beskrivas enligt nedan.

 

Förstudie: Ett projekt kan starta med en förstudie för att definiera projektets omfattning, ta fram specifikationen eller verifiera ett koncept genom att bygga en funktionsmodell. Vi lägger mycket kraft vid detta steg eftersom det lägger grunden för det fortsatta arbetet.

Anpassning: Under anpassningsfasen bygger vi den nya applikationen baserat på vår tidigare kunskap, Unjo Core™, kombinerat med de överenskomna kraven i specifikationen. Detta steg inkluderar utveckling samt verifiering av hårdvara och mjukvara och resulterar i godkända prototyper. Förserieprodukter används för fälttester och för tredjepartscertifiering.

Produktion: Då produkten är godkänd, tillverkas den av vår kontraktstillverkare vilket ger er som kund tillgång till ett mycket effektivt och flexibelt produktionssystem. Unjo tar fullt ansvar för hela leveransprocessen som inkluderar orderhantering, produktfunktionalitet och -kvalitet där varje enhet testas individuellt och resultatet sparas i en databas för full spårbarhet.

Livscykelsupport: Unjo är helt inriktat på ett långvarigt partnerskap med våra kunder för att kunna stödja leveranser under produktens hela livscykel. Detta innefattar normalt produktrevisioner och uppdateringar över tiden då nya funktioner efterfrågas av kunden. Eftersom vi är ett produktbolag så garanterar vi funktionaliteten i produkten och gör allt som krävs för att säkra detta över tid.

 

Fortsatt läsning/länkar:

×